3.1.11

PuiSI luCU TaHUn bArU uNTuK PaPa...

cINtaKu PAdaMU...
sESucI SaBUn fAB buKU.
KeBERsihANnyA aSLi Dan HArumAnNYa seGAR
SEseGAR IkaN YanG BAru
keLUAr daRI aisBOx
PERcayaLAH.....
SELAgi mESin baSUH ruMaHKU
TaK paNDai BERkaTA-KatA
SElagi ItULah
CInta ku PAdaMU....
tAK perCAYa?
TANyALah KAunTER perTAnyAn
perPUstAKAan neGEri

PAsti....!
BIru seBElah maTAMu
iTULah....tanDA KEBEnaran
KAmU sAYang PadA Ku......

No comments:

Post a Comment