4.3.11

DALAM AL-QURAN TERDAPAT....

  1. perkataan laki-laki sebanyak 24 dan perempuan sebanyak 24
  2. perkataan dunia sebanyak 115 dan akhirat sebanyak 115
  3. perkataan malaikat sebanyak 88 dan syaitan sebanyak 88
  4. perkataan hidup 145 dan mati sebanyak145
  5. perkataan laut sebanyak 32 dan daratan 13. dimana 32+13=45.   luas lautan 32/45x100%=71,11%   dari permukaan bumi dan luas daratan 13/45x100%=28,89% dari permukaan bumi.  Dan ini terbukti. 

No comments:

Post a Comment